Kindermeubels sinds 1881
Duurzame kwaliteit
Compromisloze veiligheid
Smart design

Garantie uitbreiding

Garantie uitbreiding tot 3 jaar

De fabrikant Heinrich Geuther Kindermöbel & -geräte GmbH & Co. KG verleent een garantieverlenging van 3 jaar op producten van het huidige gamma die via de website worden geregistreerd. De periode voor de berekening van de garantieperiode begint met de factuurdatum. Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is heel Europa. De garantie heeft betrekking op de afwezigheid van gebreken in het geadverteerde product, met inbegrip van gebreken inzake functionaliteit, materiaal of productie.

Indien zich tijdens de garantieperiode een defect voordoet, zal de fabrikant in het kader van deze garantie, naar eigen goeddunken, een van de volgende diensten verlenen:

  • kosteloze reparatie van de goederen of
  • gratis omruiling van de goederen voor een gelijkwaardig artikel.

 

In geval van een garantieclaim, gelieve contact op te nemen met de garant:

Heinrich Geuther Kindermöbel & -geräte GmbH & Co. KG
Gartenstraße 19
96268 Mitwitz
[email protected]
www.geuther.de

 Aanspraken op garantie zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen als gevolg van

  • normale slijtage
  • ongepaste behandeling
  • het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen
  • gebruik van geweld (bijv. slagen)
  • Pogingen tot reparatie op eigen initiatief

Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie is dat de borg in staat wordt gesteld het garantiegeval te onderzoeken (b.v. door inzending van de goederen). De goederen moeten tijdens het vervoer zorgvuldig worden verpakt om beschadiging te voorkomen. Een kopie van de factuur moet bij de goederen worden gevoegd om de borg in staat te stellen na te gaan of de garantieperiode in acht is genomen. Zonder een kopie van de factuur kan de borgsteller de garantieclaim afwijzen. In geval van gerechtvaardigde garantieaanspraken ontstaan voor u geen verzendkosten, d.w.z. de garantiegever vergoedt de eventuele verzendkosten voor de heenzending.

Deze fabrieksgarantie beperkt niet uw wettelijke rechten jegens ons die voortvloeien uit het met ons gesloten koopcontract. Eventueel bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast. De garantie van de fabrikant doet dus geen afbreuk aan uw wettelijke rechten, maar breidt uw rechtspositie juist uit.

Als het gekochte artikel gebreken vertoont, kunt u altijd contact met ons opnemen in het kader van de wettelijke garantie, ongeacht of er een garantiegeval bestaat of dat er een beroep op de garantie wordt gedaan.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg updates over trends